Forskning

 
Att släktforska är en berikande resa genom historien som skänker kunskap om våra rötter och om livet förr.
Släktforskning är en alltmer växande hobby och det finns ett stort antal släktforskarföreningar i vårt land. Genom dem kan man få hjälp med att börja forska.
Det är dock många som vill men kanske inte har tid eller inte kan forska på egen hand.
Jag har över femton års erfarenhet av släktforskning och hjälper dig att hitta dina rötter.

Jag bedriver enbart forskning inom Sverige men hjälper kunder över hela världen som vill veta mer om sina svenska rötter.

Forskningen grundar sig i flera olika källor där våra kyrkoböcker är de huvudsakliga. Några andra viktiga källor är arkiv, dagstidningar, böcker och Internet. Genom dessa källor får man reda på detaljer ur människors liv.

Du får vid större uppdrag fortgående information under arbetets gång om hur släktforskningen utvecklar sig. Detta för att du skall kunna bestämma själv över hur mycket tid som skall läggas ner på din forskning.

Forskningen kan ta upp till 8 veckor att genomföra. Detta beroende på leveranstid av vissa källor såsom mikrofilm.

Efter genomfört uppdrag får du råd och tips om hur du lämpligen kan fortsätta forskningen på egen hand.

Forskningen börjar däremot hemma i byrålådan. Kanske har du gamla brev eller fotografier som kan berätta lite om dina rötter. Kanske kan man hitta handskrift på insidan av pärmen av någon gammal familjebibel. Fråga framförallt de äldre i släkten om vad de kan komma ihåg.

Ta reda på så mycket du kan om din släkt innan du hör av dig till oss. Det hjälper oss att komma igång och förhindrar onödiga kostnader för dig.

Du kan beställa hem blanketter för ifyllnad av uppgifter om din familj. Det går även bra att bara skriva ner det du vet på ett papper, eller skicka en GEDCOM-fil, när du skall beställa från oss.

De uppgifter som är relevanta är alla slags datum som födelse-, vigsel- och dödsdatum. Sedan är givetvis orten/orterna där personen har levt av stor hjälp vid forskningen.
Skriv hellre ner för mycket än för lite.

Startsida